Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

HEATSHOP
Staré Čívice 1E
Pardubice 530 06
tel: +420 776 501 722
info@heatshop.cz
ID datové schránky: 9s9eri

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 12 659 Kč
skladem
naše cena 33 261 Kč
skladem

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Lhůta 14 dnů počne ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a, v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, ode dne převzetí zboží (ode dne, kdy nastanou obě skutečnosti). Pokud je sjednáno dodání více zboží nebo více jeho částí, pak až dnem dodání posledního kusu zboží nebo poslední části. Pokud je předmětem plnění podle smlouvy opakovaná dodávka zboží, pak lhůta běží již ode dne převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o odstoupení od smlouvy písemně informovat dodavatele: David Řezníček, se sídlem: Pardubice VI, Staré Čivice ev. č. 1, PSČ 530 06, identifikační číslo: 02281015, na adresu: Pardubice VI, Staré Čivice ev. č. 1E, PSČ 530 06, formou odeslaného listovního sdělení nebo elektronickou poštou na adresu: info@heatshop.cz. Můžete vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy připojený k tomuto poučení, není to však Vaší povinností. Pokud využijete odeslání odstoupení od smlouvy elektronickou poštou, potvrdíme Vám přijetí odstoupení rovněž elektronickou poštou.

1.4 Aby byla dodržena výše uvedená lhůta pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat písemné odstoupení od smlouvy poslední den lhůty na některou z výše uvedených adres.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy nám Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy bylo doručeno, všechny platby, které jsme od Vás podle smlouvy obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu však nevrátíme dříve, než od Vás obdržíme vrácené zboží nebo prokážete odeslání zboží na adresu uvedenou výše.

2.2 Výslovně Vás informujeme, že ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží, pokud zboží pro svoji povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní přepravou. Pokud budete jakkoliv nakládat se zbožím nebo jej užívat před odstoupením od smlouvy jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, jste povinen nahradit rozdíl mezi cenou nového zboží a zboží užitého.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty stanovené pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

V případě sporu, který se mezi námi nepodaří vyřešit přímo a smírem, jste oprávněni obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je v případě tohoto smluvního vztahu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

3. Nejste oprávněni odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel Vám před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu,

 

d) o opravě nebo údržbě provedené v místě Vámi určeném na Vaši žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

 

 Formulář odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 Věc:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát:

 

David Řezníček

Staré Čivice 1E

530 06 Pardubice

info@heatshop.cz

 

 

Oznamují vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží: ___________________________ (zboží nebo služby je třeba vyjmenovat) / o poskytnutí těchto služeb: ______________________.

 

Datum objednání ______________/datum převzetí _____________________.

 

Jméno a příjmení spotřebitele: __________________________

Adresa spotřebitele: ___________________________________

 

V ____________________ dne ____________

 

Podpis spotřebitele: _____________________________________(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)